I 1993 ga mannen første gang blod ved Blodbanken på Ullevål sykehus. Først 14 år senere, da mannen meldte seg som blodgiver et annet sted i Norge, ble det oppdaget at han var smittet av syfilis.

Infisert blod kan være spredt til flere sykehus på Østlandet. Så mange som 37 personer kan ha fått smitten.

Oppvaskmøte

Blodbanken i Oslo ble kjent med saken allerede i månedsskiftet august/september, men først da bt.no tok kontakt torsdag, valgte Ullevål sykehus å informere myndighetene.

— Vi skulle helt klart hatt beskjed umiddelbart, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i Helse- og sosialdirektoratet.

Han har nå innkalt sykehuset, Det nasjonale transfusjonsrådet og Folkehelseinstituttet til et oppvaskmøte mandag. Da håper Larsen å få svar på hvorfor de ikke ble varslet omgående. I tillegg skal saken gjennomgås i sin helhet.

— Det er en alvorlig hendelse at det er smittestoff i blod som gis. Vi vil gå grundig inn i dette for å se om rutiner er fulgt, og for å forsikre oss om at vi gjør det vi kan for å spore opp disse personene, sier Larsen.

Varslet etter noen uker

Heller ikke Folkehelseinstituttet, Helsetilsynet eller fylkeslegen i Oslo var kjent med blodskandalen da bt.no snakket med dem torsdag.

Blodbanken i Oslo sier de varslet ledelsen ved Ullevål sykehus i et brev 18. september, altså noen uker etter at de selv fikk vite om det infiserte blodet.

— Hvorfor tok det så lang tid før dere varslet videre?

— Vi måtte spore opp de personene det gjaldt først. Dette er et omfattende arbeid, sier fungerende avdelingsleder Per Ivar Gaarder ved Blodbanken i Oslo.

Smittejakt

I alt har den aktuelle mannen gitt blod 30 ganger siden 1993. Totalt skal det være 37 personer som har mottatt blod fra ham. Etter det bt.no kjenner til, skal blodet bare være brukt ved sykehus i Oslo. Det vil si Ullevål, Aker, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Hver enkel blodgiver har sin unike ID som blir brukt under tappingen. Det er derfor mulig å etterspore hvem som har fått blodet, og til hvilken tid.

— De aktuelle avdelingene er orientert, sier Gaarder.

Helse- og sosialdirektoratet vil nå følge opp saken, slik at alle de 37 pasientene blir undersøkt om de er smittet at den sjeldne sykdommen.

— Vi må også snakke med vedkommende selv, for å høre når smitten kan ha oppstått. Vedkommende må behandles etter gjeldende prosedyrer, fastslår Larsen.

- Smitte lite sannsynlig

Blodbanken i Oslo vet foreløpig ikke om noen er smittet etter at de har fått blod fra mannen.

— Vi regner det som veldig lite sannsynlig. Men det er en liten mulighet, og den må vi ta alvorlig, sier legen.

Blodbanken har bedt om tilbakemelding fra sykehusene, dersom noen er blitt smittet. Foreløpig har de ikke fått slike meldinger.

Mannen ga blod siste gang i mars. Da sykdommen ble oppdaget, ble tidligere nedfryste prøver av ham analysert. De eldste tilgjengelig prøvene, fra januar 2006, viser at han i alle fall var smittet da.

— Vi har ikke snakket med personen etter at vi oppdaget smitten. Vedkommende er sluttet hos oss, og gir ikke lenger blod, forteller Gaarder.

Avdelingslegen understreker at Blodbanken har fulgt alle gjeldende retningslinjer ved blodgivningen.

SMITTE: Infisert blod fra denne blodbanken på Ullevål sykehus kan være spredt til flere sykehus.
Scanpix (arkiv)