— Elendige hygieniske forhold gjør sykehjemmene til tikkende bomber for resistente bakterier, sier avdelingsoverlege Bjørg Marit Andersen ved Ullevål sykehus til Dagens Medisin.

60 millioner kroner Undersøkelsen er gjennomført på 70 sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo i perioden 1997-1999. Den viser at én av 15 pasienter til enhver tid lider av infeksjoner de har fått under oppholdet. Da er vintermånedene holdt utenfor.

Ifølge Dagens Medisin brukes det hvert år 60 millioner kroner til å behandle de unødvendige infeksjonene bare i Oslo.

Forskerne mener det er flere faktorer som spiller inn. Sterkt underbemanning, ingen isolasjonsrom, defekte ventilasjonsanlegg, små og overfylte rom, samt dårlig renhold bidrar alle til infeksjoner.

Færre innleggelser — Ikke bare vet vi hva som må gjøres for å redusere smitteproblemene, men tiltakene ville til og med ha vært lønnsomme. I dag bruker til enhver tid 7 prosent av pasientene ved sykehjemmene antibiotika, med de utgiftene det medfører. Færre infeksjoner ville ha gitt færre innleggelser i sykehus, der døgnprisen er det tredobbelte av prisen ved sykehjemmene, sier Andersen.

Byråd for eldre og bydelene i Oslo, Bård Folke Fredriksen (H), lover at de vil se nøye på rapporten.

— Situasjonen ved sykehjemmene ser ut til å være mer alvorlig enn vi var kjent med, sier han.

NTB