En del regjeringspolitikere har krevd at Eivind Reiten fjernes som styreleder i det fusjonerte StatoilHydro. Det avvises av sentrale politikere i SV og Sp.

SVs parlamentariske leder på Stortinget, Inge Ryan, sier at «Stortinget ikke kan instruere styrene i ulike selskaper».

— Har dere tillit til Eivind Reiten som styreleder i StatoilHydro?

— Jeg har ikke nå grunn til uttrykke mistillit til Eivind Reiten, sier Inge Ryan.

SVs nestleder Bård Vegard Solhjell vil ikke kommentere saken.

Sps parlamentariske leder, Magnhild Meltveit Kleppa, sier at «Stortinget har behandlet fusjonen, og en av forutsetningene i fusjonsdokumentene var at Reiten skulle være styreleder. Det er også behandlet av generalforsamlingen».

— Jeg kan ikke se at det nå er grunnlag for noen ny behandling av den saken, sier Meltveit Kleppa.

Avisen VG har skrevet at Reiten kan bli sparket, både som generaldirektør i Hydro og som styreleder i oljegiganten StatoilHydro. De siterer anonyme kilder på at regjeringen leter etter en mulighet for å utstenge Reiten fra toppvervet i det nye selskapet.

Fusjonsavtalen mellom Hydro og Statoil innebar at toppsjefen i Statoil, Helge Lund, ble det fusjonerte selskapets administrerende direktør, mens Eivind Reiten skal være styreleder de første årene.