– Dette er betenkelig, og bør heller være en journalistisk vurdering, sier Aftenposten-journalist Kjetil Kolsrud til NTB.

Høyesteretts kjæremålsutvalg har avgjort at referatforbudet ved David Toskas mors forklaring i NOKAS-saken delvis skal opprettholdes. I praksis vil det si at det ikke er referatforbud eller lukkede dører, men at det er forbudt å identifisere Toskas mor eller andre familiemedlemmer. Samtidig det er en seier for journalistene at referatforbudet ellers ble opphevet.

– Høyesterett mener det er rimelig at de journalister som refererer navnet til moren til Toska skal kunne straffes. Jeg synes dette er pussig, for å si det mildt. Hennes navn er uansett aldri blitt brukt tidligere. Det skyldes at vi følger våre egne etiske retningslinjer, og dette er noe domstolene derfor ikke burde lagt seg opp i, sier Kolsrud.

Kolsrud og de to andre journalistene som påkjærte referatforbudet til Høyesterett, Inge D. Hansen (Aftenposten) og John Olav Egeland (Dagbladet), er imidlertid godt fornøyd med andre deler av kjennelsen.