AGNETHE WEISSER

Den optimistiske fremtidsvisjonen kommer i en rapport om online-livet og nettet i 2020 (Life online — the web in 2020) fra det engelske forskningsinstituttet SIRC. Rapporten, som er laget på oppdrag for et informasjonsteknologiselskap, er egnet til å berolige foreldre som engster seg over de håpefulle som bruker fritiden foran skjermen.

Faren for at de blir fanget i en virtuell verden, er liten. Riktignok må vi fortsatt leve med nettets baksider, som spam, inntrengere og identitetstyveri. Men ifølge psykologen Peter Marsh ved SIRC vil vi få se en mer sosialt bevisst generasjon vokse frem. Dette er ungdommer som lærer å uttrykke seg, som blir kreative og som er vant til å forholde seg til andre mennesker. De blir til og med mindre selvsentrerte og mer tolerante, sier han. Og mener det er ikke slik at ungdommene slutter å være ute fordi de om de bruker tid foran pc-en. Den tiden de ellers ville sett på tv, bruker de til aktivt å kommunisere og skape noe selv.

Alle får mer

Den norske forskeren Marika Lüders ved Universitetet i Oslo har intervjuet unge, ivrige nettbrukere i alderen 15 til 19 år i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid om bruk av personlige medier blant ungdom. Hun synes påstanden om at de blir snillere er interessant.

— Det spesielle med å dele på nettet er at alle får mer. Når man gir fra seg noe, sitter du ikke igjen med mindre. Tvert imot - du får kanskje mer igjen. Det er mulig dette får konsekvenser for hvordan de forholder seg til andre mennesker. Men samtidig vet vi jo at mye av delingen er ulovlig. Og at nettet kan også brukes til mobbing, sier hun.

At en gjennom nettet kan utvikle sosial kompetanse, stiller hun seg slett ikke avvisende til.

— Jeg har snakket med ungdommer som sier at de før var innesluttet. Gjennom kontakten med andre på nettet er de blitt tryggere og mindre sjenerte, også i møter ansikt til ansikt, forteller hun.

Det ungdommene deler, er ofte personlige historier, bilder og filmer. Bak ligger gjerne et behov for å uttrykke seg.

— I første rekke er det beregnet på folk en kjenner. Men i og med at det ligger åpent på nettet, kan også andre se og lese det. Et positivt resultat for ungdommene er at de på denne måten treffer andre som har de samme interessene, sier Marika Lüders.

Stammer på nett

Den engelske rapporten snakker om stammesamfunn på nettet - web tribes. Spådommen er at disse samfunnene vil vokse både i omfang og bredde. Hvert individ kan tilhøre en lang rekke forskjellige interessegrupper, og de kan leke med ulike roller og identiteter. Fleksibiliteten, og muligheten til multimedlemskap i ulike «stammer», vil kunne koble sammen mennesker på tvers av tidligere skillelinjer. Samtidig vil en se en revolusjon når det gjelder produksjon og konsumering av kultur.

Noen står allerede midt oppi den. På You Tube legger også norske ungdommer ut sine filmsnutter. De skriver og dikter i blogger, de lager musikk og fotograferer og designer. Når noen bruker uttrykket C-generasjonen om dagens tenåringer, skyldes ikke bare koblingen med kommunikasjon (communication) og fellesskap (community). Også en lang rekke andre engelske c-ord er knyttet til begrepet: content (innhold), creativity, complexity og celebrity (berømmelse). Når disse ungdommene utfordrer skaperkraften sin, ender det ikke med dikt i nattbordsskuffen. De kunstneriske produktene legges ut for all verden.

Tilbakemeldingen Marika Lüders fikk fra de norske nettungdommene, var at nettet appellerte til deres kreative behov og at de var glade for denne muligheten til å uttrykke seg. Dessuten lærer de mye. De tar i bruk ulike verktøy og mange blir også veldig flinke til å skrive, ikke minst på engelsk. Men de individuelle forskjellene er store. Alle ungdommer er på MSN. Men slett ikke alle legger ut filmer på You Tube.

— Fortsatt er det relevant å snakke om digitale skillelinjer, sier Marika Lüders.

Adresseavisen/Bergens Tidende