– Men det vil neppe kunne skje før ved lunsjtider torsdag, sier kaptein og pressetalskvinne Hanne Olafsen i Landsdelkommando Nord-Norge (LDKN).

Dialogen mellom norske og russiske myndigheter resulterte onsdag i at KV «Tromsø» fikk diplomatisk klarering til å gå inn i russisk territorialfarvann for å hente de to inspektørene.

– Samtidig vil videoopptak som dokumenterer trålerens lovstridige fiske og skipspapirene som Kystvakten har beslaglagt om bord i «Elektron», bli overlevert russiske myndigheter. Kystvakten beholder kopier som vil kunne stilles til disposisjon for norsk påtalemyndighet, sier oberstløytnant John Espen Lien i LDKN til NTB.

Natt til torsdag

På grunn av værforholdene er det ikke mulig å si eksakt når overleveringen av de to inspektørene kan skje, men LDKN tror ikke det vil kunne skje før ved lunsjtider torsdag.

– Mest sannsynlig vil det skje i Metrowski-fjorden. Der er værfoldene best, sier Olafsen.

Ifølge oberstløytnant Lien er det ikke bestemt om de to inspektørene vil bli overlevert fra ett av Nordflåtens fartøyer eller fra ett av grensevaktens fartøyer.

Men ifølge det russiske telegrambyrået Itar-Tass var opplegget klart onsdag ettermiddag: «Elektron» vil sette de to inspektørene om bord i et russisk kystvaktfartøy, som deretter vil overføre de to til en av Nordflåtens slepebåter. Sammen med ett av de norske kystvaktfartøyene som har jaktet på «Elektron», trolig KV «Tromsø», vil de to fartøyene så sette kursen mot et sted som ligger i le for stormen. Der vil den endelige overleveringen av de to norske inspektørene skje, melder Itar-Tass.

Diplomatisk klarering

Lien understreker at kravet om diplomatisk klarering ikke er spesielt for Russland; også norske myndigheter krever at utenlandske statsskip, for eksempel marinefartøyer, må ha diplomatisk klarering før de går inn i norsk territorialfarvann.

Den russiske tråleren «Elektron» nådde russisk territorialfarvannene klokka 1.28 norsk tid natt til onsdag, ifølge en talsmenn for den russiske marinen. På innsiden av territorialgrensen ble tråleren eskortert av det russiske marinefartøyet «Admiral Levtsjenko», mens KV «Tromsø» og et annet norsk kystvaktfartøy fulgte med fra utsiden av grensen, som går 12 nautiske mil fra land.

Ikke på teppet

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap), utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) måtte alle onsdag bruke mye tid på å svare på spørsmål fra pressen om dramaet i Barentshavet. Støre gjorde det klart at han ikke ville innkalle Russlands ambassadør i Oslo til samtaler i Utenriksdepartementet om saken. Han understreket at konflikten er en sak mellom en russisk tråler som har opptrådt i strid med regelverket for fiske i vernesonen og norske kontrollmyndigheter ved Landsdelkommando-Nord-Norge (LDKN) og Kystvakten.

– Dette er ikke en krise; vi har opplevd lignende episoder før. Men det er viktig at det fra norsk side reageres med fasthet, og at vi er gjenkjennelige, sier Støre.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) regner med at saken får et rettslig etterspill når tråleren «Elektron» kommer til Murmansk.

Russisk reaksjon

Det russiske rederiet Kors, som eier tråleren «Elektron», hevder at den norske Kystvakten har satt mannskapets liv i fare. I et brev til russiske utenriksmyndigheter ber rederiet om at saken tas opp med norske myndigheter.

LDKN avviser at Kystvakten har satt livet til «Elektron»s mannskap i fare:

– Vi setter aldri liv og helse til mannskaper i fare, verken norske eller russiske, sier kaptein Hanne Olafsen.

Oberstløytnant Lien sier dialogen med russerne hele tiden har vært god. Han sier begge parter er enige om de faktiske forhold i saken.

Også ifølge UD erkjenner russiske myndigheter at «Elektron» har utvist miljøkriminalitet, men UD er usikker på hvilken straff fartøyets kaptein vil kunne få i Russland. Utenriksminister Støre sier det er naturlig at norsk påtalemyndighet følger opp situasjonen.