– Han har erkjent det han har gjort, og det er ikke fare for bevisforspillelse. Derfor har vi ikke vært nødt til å prioritere dette som en hastesak, svarer politiinspektør Gro Rossehaug ved Haugalandet og Sunnhordland politidistrikt på spørsmål om hvorfor Ringheim ikke blir pågrepet. – Med den historien Ringheim har for liknende lurerier, vil noen si at det er stor gjentakelsesfare? – De sakene han har andre steder har vi ingen detaljer om. Derfor har ikke det vært et tema for oss. Vi har kun vurdert innholdet i denne saken. Rossehaug kan foreløpig ikke si noe om hvilke paragrafer politiet vil vurdere for Ringheim. – Så langt er vi ikke kommet ennå. Men vi ser alvorlig på at det er satt i verk et så stort og kostnadskrevende apparat, sier hun. Rossehaug sier at saken trolig vil bli ferdig etterforsket av dem, for så å bli samordnet med andre saker han har på seg andre steder. Ifølge politioverbetjent Ove J. Larssen skal Ringheim avhøres om ca. halvannen uke. – Hvis det ikke oppstår noe akutt før da, sier han. Politiet sier de antar å vite hvor han er for øyeblikket. Ringheim oppholder seg i utlandet.