Målet var å bygge en barnehage som gjennom hele livsløpet ga under halvparten så mye CO2 som en tradisjonell barnehage. Barnehagen skulle bygges i tre etter passivhusstandarder, og skulle være et forbildeprosjekt i Bergen.

Men slik gikk det ikke.

27 millioner kroner var satt av til å bygge Sollien barnehage. Anbudet som kom inn var på 35,5 millioner. Dermed ble det for dyrt for byrådet, som har vedtatt å droppe Sollien barnehage som forbildeprosjekt.

Dette skuffer flere av beboerne på Landås, der barnehagen skal bygges.

— Det er forsmedelig å se at Bergen kommune bygger en flunkende ny barnehage, og for å spare noen millioner kutter de drastisk på kravene, sier Agnes Tvinnereim i Bærekraftige liv på Landås, som er en organisasjon som jobber med klimautfordringene på lokalt plan.

Millioner brukt på planlegging

Byggingen av Sollien barnehage blir utlyst på nytt. Men siden 2,5 millioner er brukt på prosjektering av barnehagen som ikke blir noe av, skal den nye barnehagen bygges for 24,5 millioner kroner.

— Det er helt elendig politikk, som strider mot all sunn fornuft. I stedet for å bygge en barnehage til 27 millioner kroner, ender vi opp med en til 24,5 millioner og må kutte enda mer på løsningene, sier Tvinnereim.

Bergen Kommunale Bygg anbefalte at Sollien barnehage ble beholdt som foregangsprosjekt. I fagnotatet blir det påpekt at levetidskostnadene vil være redusert i forhold til normale barnehagebygg, og at man vil spare penger på energibruk.

— Det er synd at ikke prosjektet ble så bra forbilde som man tenkte først. Det er ingen tvil om at det vil ha fremtidsrettede og gode miljøløsninger, men utgangspunktet var at man skulle gå noen skritt videre. Det får vi til på Søreide skole, som er et større prosjekt. Der kommer man under vanlige byggekostnader. Det er litt paradoksalt at man på noen prosjekter kommer dyrere ut, og noen billigere, sier klimabyråd og tidligere barnehagebyråd Filip Rygg.

I fjor høst vedtok Bergen kommune sin klimaplan. Her står det blant annet: «Alle nye bygg i Bergen kommunes regi skal ha passivhusstandard eller være bedre enn denne standarden.»

- Hvordan henger dette sammen med klimaplanen til kommunen?

— Det må selvfølgelig være mulig å få til ting også økonomisk. Søreide er et eksempel på at man kan få det til. Vi må lære av Søreide, og unngå Sollien, sier Rygg,

Beklager avlysningen

Asplan Viak vant anbudet, som nå må utlyses på nytt.

— Det er trist når man har lagt så mye ressurser i å lage et forbildeprosjekt at det ikke blir noe av. Jeg synes det er beklagelig. Vi har lagt betydelige ekstraressurser ned i dette siden det er et satsningsområde hos oss, sier avdelingsleder for arkitektur, Trine Sylten.

Selskapet holder nå på ferdigstille en passivhusbarnehage i Tromsø, som skulle være ferdig i februar.

— Sollien skulle være et forbildeprosjekt på mange områder. Det gjør at det er ekstra beklagelig at det ikke blir slik som opprinnelig tenkt, sier Sylten.

- Hva sier dette om kommunens passivhusløfter?

— Man er ikke konsekvent i forhold til målsetningene man har. Vi er så heldige at vi har kommet i posisjon til å tegne Søreide skole, som også har miljøambisjoner. Jeg håper Bergen kommune er sitt ansvar bevisst og følger opp egne målsetninger på dette området, sier hun.

Enig i byrådets beslutning? Si din mening i feltet under.

- SYND: Klimabyråd Filip Rygg synes det er synd at prosjektet ikke ble som man tenkte først. ARKiVFOTO: PAUL S. AMUNDSEN