Det viser rapporten «Konfliktfamilier, barn og samlivsbrudd» som Likestillingssenteret og Kompetansesenter for voldsofferarbeid står bak.

Problemet synes størst i ekteskap mellom utenlandske kvinner og norske menn. Ofte bruker mennene sin partners uvitenhet om regelverket til å holde kvinnen tilbake i samlivet.

Samtidig er de fleste kvinnene opptatt av at barna skal opprettholde kontakten med faren etter samlivsbruddet. Undersøkelsen viser at hvis det etableres faste samværsordninger allerede mens kvinnene er på krisesentrene, demper dette konfliktnivået mellom foreldrene.

NTB