Fornyings— og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV) går tilbake på forslaget om å stenge telefonen, der blinde kan få offentlig informasjon, skriver Aftenposten.

Fordi telefonen har vært lite brukt og kostet 300.000 i året å drive, foreslo Regjeringen at den skulle legges ned. Det utløste bred kritikk.

Nå har Grande Røys reforhandlet prisen med selskapet som har stått for driften av telefonen, og sikret videre drift – i første omgang ut året.

— Men det ligger jo i kortene at jeg gjerne ønsker å videreføre tilbudet neste år, sier Grande Røys.