Hadde ikke Halse hatt med seg en person inn i stemmeavlukket, ville han i god tro ha stemt på et annet parti enn det han ville gi sin stemme, skriver Tidens Krav.

I kurven for Senterpartiet lå Fremskrittspartiet, og Pensjonistpartiets kurv var full av Høyre-lister. Venstres lister var merket Fedrelandspartiet og i SV-kurven hadde Det Politiske Parti tatt plass. Ingenting stemte.

Førstekonsulent Svein Heggem i Kristiansund kommune beklager det som skjedde, og sier det skyldes en misforståelse. ýKristiansund kommune har ikke valgavlukker spesielt tilrettelagt for blinde— og svaksynte i år, sier Heggem.

Likevel ble Halse vist inn i et stemmeavlukke med blindeskrift på hyllene. Åpenbart er hyllene og kurvene fra forrige valg tatt i bruk, uten at de som satte avlukkene opp har tenkt over at blindeskriften kunne være villedende.