Vi visste allerede at mye fysisk aktivitet kan ha en gunstig effekt på helsen. Men nå viser en 24 år lang norsk undesøkelse at det å arbeide på gård er ekstra heldig.

Heldig å være bonde

— Undersøkelsen viser at dødeligheten for kvinner i hardt fysisk arbeid var 30 prosent lavere enn hos kvinner med stillesittende arbeid, sier Randi Marie Selmer fra Folkehelseinstituttet, en av forskerne bak rapporten til forskning.no.

De tilsvarende tallene for menn var 16 prosent. Men denne positive virkningen var begrenset til de som arbeidet i Sogn og Fjordane, der omtrent 60 prosent av mennene i hardt kroppsarbeid var bønder.

Dermed kan det altså se ut som om gårdsarbeid er spesielt beskyttende, skriver forskning.no.

Kjønnsforskjeller

Mennene som var i hardt fysisk arbeid hadde også en lavere kroppsmasseindeks enn dem som var stillesittende. For kvinner er tendendsen motsatt: Hardt fysisk arbeid fører til en høyere kroppsmasseindeks.

Det kan være flere årsaker til dette, for eksempel kjønnsforskjeller i arbeidsoppgaver og innrapportering, og slankekurer, mener forskerne.

— Å jobbe i sittende stilling i åtte til ti timer om dagen burde betraktes som en helserisiko som det må kompenseres for, skriver forskerne bak undersøkelsen.

Når det gjelder å holde seg slank, viser rapporten at det beste kortet du kan ha på hånden, er en aktiv fritid.

Undersøkelsen ble utført i Finmark, Sogn og Fjordane og Oppland.