Porselenet og lysekronene i EU-ambassadør Bjørn T. Grydelands residens i Avenue Jules César — slett ikke blant Brussels verste gater - levde farlig i går.

Blekkulf og Rokkerolf inntok for første gang Brussel, og holdt et temmelig utagerende miljøshow sammen med miljødetektivene Jonas Kroglund (8) og Maren Drolsum (11).

Innsatsen vakte begeistring hos ambassadørens gjester, med EU-kommissær Margot Wallström og miljøvernminister Børge Brende i spissen. Men butleren som betraktet opptrinnet litt på avstand, fortrakk ikke en mine. Han var nok mer bekymret for inventaret enn sjarmert av barnlig miljøentusiasme.

Wallström hadde bedt om å bli presentert for Naturvernforbundets berømte barnebataljon og kvitterte:

— Dette er helt i tråd med min linje. Vi må starte med barna og vi trenger alle de gode ideene vi kan få.

Opptrinnet hjemme hos Grydeland kom etter at Børge Brende og Margot Wallström hadde hatt mer alminnelige politiske samtaler - om Sellafield, blant annet. Her har Brende beveget seg høyt opp på banen i ordkrigen med Storbritannia, men Wallström holder seg noe tilbake av bestemte grunner.

Lite makt på feltet

  • Vi forstår uroen til Norge og Irland og vi vil bidra til å få mer informasjon på bordet, sa Wallström til Bergens Tidende i noen hektiske minutter mellom Blekkulf og lunsj.

— Hva kan EU gjøre for å stanse utslippene?

— EU-kommisjonen har lite makt på feltet. Det sorterer under de enkelte landenes lovverk. Men vi deler bekymringen for at havet gjøres til søppelplass og vil bidra det vi kan til å overvåke og redusere forurensning, la hun til.

Da BT snakket med Børge Brende senere på ettermiddagen, kunne han utfylle bildet litt:

«Meget overrasket»

— Wallström var svært interessert i å få vite hva slags konkret informasjon vi hadde om forurensningen fra Sellafield. Hun ble meget overrasket da jeg kunne fortelle at vi nå har målt becquerel-verdier på 600 i tang og tare langs norskekysten. EUs egne grenseverdier for mat er 400 for barn og 1250 for voksne, sier Brende.

MILJØSHOW: EU-kommissær Margot Wallström (t.h.) og miljøvernminister Børge Brende (t.v.) lytter til Blekkulf og Rokkerolf, som inntok Brussel i går sammen med miljødetektivene Jonas Kroglund (8) og Maren Drolsum (11).
FOTO: THIERRY ROGE/REUTERS