I 22-tiden onsdag kveld sa Rolf Reikvam (SV) at partene var enige om å avslutte for kvelden og møtes igjen torsdag.

Samtalene startet tidlig onsdag, og håpet var at de sju partiene i posisjon og opposisjon ville komme fram til et kompromiss. Dersom regjeringen og opposisjonen ikke klarer å komme fram til et forlik, vil det bli vanskelig å få til omfattende endringer i forholdet mellom stat og kirke.

Kirkeminister Trond Giske (Ap) viser til at viktige endringer vil kreve to tredelers flertall i stortingssalen, og stiller seg tvilende til om dette er mulig uten et bredt forlik.

Opposisjonen enig

Etter et timeslangt møte mellom regjeringspartiene og opposisjonen ble Høyre, Venstre, KrF og Frp kjapt enige om et felles standpunkt. Både Erna Solberg, Dagfinn Høybråten, Siv Jensen og Lars Sponheim troppet opp for å bli med på diskusjonene innad i opposisjonen.

– Vi fire er enige og det skal mye til om ikke alle blir enige til slutt, sa både Jensen og Solberg, men understreket at det ikke er de som sitter ved forhandlingsbordet.

Etter det NTB erfarer skal spesielt spørsmålet om en verdiparagraf i Grunnloven ha vært problematisk. Mens en slik paragraf viser til kristne og humanistiske verdier, er det i forkant av onsdagens diskusjoner lagt opp til at paragraf 2 om statens plikt til å oppdra sine borgere i den evangelisk-lutherske tro, fjernes.

Intern strid i regjeringen

Senterpartiet står i en helt spesiell posisjon i denne saken og har blant annet et solid landsmøtevedtak i ryggen der det fastholdes at utnevnelsen av biskoper fortsatt skal skje i kirkelig statsråd.

Innad i regjeringen er Senterpartiet den klart sterkeste forkjemperen for statskirken, mens SV ivrer for et tydelig skille mellom stat og kirke. Etter det NTB får opplyst ble forhandlingene onsdag kveld vanskeligere for Senterpartiet.

Senterpartiets forhandlingsrepresentanter, samferdselsminister Liv Signe Navarsete og Inger Enger, har ikke fullmakt til å godkjenne et forhandlingsresultat. Kommer de sju partiene til enighet om forholdet mellom stat og kirke torsdag, er det Senterpartiets stortingsgruppe som til syvende og sist gir grønt lys.

Men det begynner å haste. Dersom stortingsmeldingen skal bli klar til fredagens statsråd, må den sendes i trykken allerede torsdag.

– Forhandlingene fortsetter torsdag morgen. Etter det jeg har forstått håper vi at det ikke vil ta så lang tid, er alt kirkeministerens kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz vil si.

«Statskirke light»

Trond Giske skulle opprinnelig reise til Stavanger for å møte landets proster onsdag, men ble i stedet nødt til å oppholde seg i Stortinget til langt på kveld.

– Vi har god vilje og jeg tror alle ønsker seg en løsning. Det er klart at det er krevende å finne en felles plattform når vi har sju partier og sju standpunkt, sa Giske før han gikk til møtet onsdag kveld.

Både regjeringen og opposisjonen er interessert i å gi den nye kirkeordningen en så bred politisk forankring som mulig. Ved siden av spørsmålet om verdiparagrafen og om kirken selv skal få utnevne sine egne biskoper, synes det klart at det går mot økt selvstyre og utvikling av kirkens demokrati.

Det går neppe mot en full fristilling av Kirken. Løsningen vil trolig være det som kalles en «statskirke light».

Hva mener du om forholdet mellom stat og kirke? Diskutér her.

Scanpix