Kollegaen regnet ut at dvd-filmen han ønsket seg kostet 198 kroner, omregnet fra britiske pund. Det er hårfint under grensen på 200 kroner for hva du kan kjøpe via internett og importere fra utlandet uten at det utløser toll og merverdiavgift.

Han klikket på kjøp og sendte bestillingen.

Før filmen kom til Norge hadde imidlertid valutakursen endret seg til kollegaens ugunst. Nå var prisen steget til 201 kroner. Dermed ballet det på seg:

Først kom momsen på 25 prosent, som tilsvarer 50 kroner og 25 øre ekstra.

Deretter skulle Posten ha et gebyr på 85 kroner for å ta seg av tolldeklarasjon av filmen.

Alt i alt kom prislappen på 336,25 kroner, en prisøkning på 70 prosent.

Hos Tolletaten er det liten trøst å finne:

— Det er når varen kommer til Norge valutakursen skal beregnes, sier avdelingssjef Rolf-Ole Seljeflot i tollregion vest.

Kjøper du noe som koster hårfint under 200 kroner risikerer du at valutaendringer gjør varen mye dyrere innen pakken når hjem til deg.

Tollvesenet offentliggjør hvilke valutakurser som gjelder på nettstedet www.toll.no. Seljeflot sier valutasatsene normalt oppdateres månedlig, eller oftere dersom det er store svingninger i kursen. Derfor kan det lønne seg å legge inn en sikkerhetsmargin.

Det hører med til historien at grensen for hva som kan importeres toll- og avgiftsfritt har stått stille på 200 kroner siden 1975.