GUNNAR WIEDERSTRØM

I løpet av ti år er sprekken utvidet fra 0,7 meter.

Firmaet har de siste dagene inspisert vraket ved hjelp av miniubåt. Vraket etter den tyske krysseren Blücher, som ble senket 9. april 1940, er i en foruroligende tilstand.

— Sprekken går hele veien rundt skipet. Det eneste som holder for- og akterskipet sammen er rørgater og innvendige skott, sier operasjonsleder Øystein Blåsvær.

Selv om det er fjernet store mengder tungolje fra vraket, er det fortsatt minst 40.000 liter igjen, i følge Kystverket. Vraket ligger ugunstig til i en bratt skråning. Det gjør at den ene delen av vraket vil rase ned 20 meter når vraket knekker i to. Det kan føre til at store mengder olje frigis og forurenser det trange og strømfylte farvannet i Drøbaksundet.

Norwegian Shipping Security er engasjert av Kystverket for å lete etter eksplosiver fra krigens dager i Svelviksundet og Drøbaksundet. Til nå er det funnet seks britiske miner i Svelviksundet.

— Vi et utstyrt med teknologi som er utviklet for oljevirksomheten. Denne brukes til å lokalisere eksplosiver som er begravet i slam og sand. Vår oppgave er å finne eksplosivene og grave dem frem, fortelle Øystein Blåsvær.