Blåtunge er en sykdom som rammer alle drøvtyggere. Sykdommen smitter ikke til mennesker. Smitte skjer fra dyr til dyr via insektet sviknott.

— Det er ikke risiko for smittespredning på grunn av det kalde været, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Bekymret statsråd

Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) er bekymret over meldingen.

— Det er første gang blåtunge er påvist i Norge. Dette er en meget alvorlig dyresykdom som i første rekke rammer storfe og sau. Den kan ha store økonomiske konsekvenser for husdyreierne og påføre dyrene store lidelser, sier han.

Brekk sier at Mattilsynet er godt forberedt på situasjonen og håndterer den i overensstemmelse med sine beredskapsplaner.

— Jeg har bedt om å bli holdt løpende orientert, sier landbruksministeren.

Restriksjoner

De to besetningene hvor smitten er påvist vil bli pålagt restriksjoner. Mattilsynet vil opprette soner omkring de smittede besetningene og kartlegge omfanget av sykdommen for å få oversikt over situasjonen.

— Blåtunge har spredt seg raskt nordover i Europa de siste årene. Mattilsynet er derfor godt forberedt på den situasjonen som nå har oppstått, sier fungerende administrerende direktør i Mattilsynet Kristina Landsverk.

Hun sier at dyrene trolig har vært syke en tid fordi sviknott ikke kan overleve i kulde. Mattilsynet har ikke fått melding om at dyrene har vært syke, og sykdommen ble oppdaget i forbindelse med det pågående overvåkingsprogrammet for blåtunge.

— Det er sjelden kliniske tegn på sykdommen, sier Landsverk til NTB.

Hun ser ikke bort fra at flere besetninger kan være smittet. Ifølge Landsverk blir dyrene som regel friske.

— På det nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt å slakte dyr, understreker hun.

RAMMES: Både sauer og storfe er utsatt for sykdommen blåtunge.