Som ledd i algeovervåkingsprogrammet til Statens næringsmiddeltilsyn er det fra stasjonen i Skjoldastraumen i Tysvær sist uke undersøkt blåskjell for mulig forekomst av diareframkallende gift, såkalt DSP.

Det ble påvist DSP i en mengde av 525 mikrogram pr. kg. skjellmat og et beslektet giftstoff,YTX, i en mengde av 999 mikrogram pr. kg skjellmat. Veiledende faregrense for disse giftstoffene er henholdsvis 160 og 1000 mikrogram pr. kg. Skjellmat, skriver Haugesunds Avis.