Gilde har bedt jusprofessor Peter Lødrup ved Universitetet i Oslo om å gjøre en uavhengig utredning av nivået på de økonomiske bidragene fra Gilde.

– Vi tar ansvar for det vi gjør, og har i samtaler med familiene sagt at vi også vil gi et økonomisk bidrag i tillegg til et vi rettslig sett er ansvarlig for. Vi er glad for at professor Lødrup har påtatt seg arbeidet med å utrede nivået på økonomiske bidrag sett i forhold til andre lignende saker i Norge. Vi vil legge utredningen til grunn for bidraget til familiene, sier konsernsjef Axel Krogvig i Gilde.

Gilde har denne uken vært i kontakt med tolv av familiene som er rammet, og kommet med en uforbeholden unnskyldning for den alvorlige situasjonen de er havnet i. De to siste familiene har Gilde fått melding om at vil ta kontakt når de finner at tiden er riktig for samtaler.