Det opplyser ekspedisjonen i Stavanger tingrett.

Aktor Erik W. Rand la i tingretten ned påstand om at Einar Baardsen dømmes til tre år og seks måneders fengsel for grovt bedrageri og grovt underslag. Halve straffen skal ifølge aktor sones i fengsel, mens 21 måneder gjøres betinget.

I sin sluttprosedyre la aktor Rand vekt på at Baardsen har misbrukt tilliten John Arne Riise ga ham.

— I sin vitneforklaring sier John Arne Riise at han stolte 110 prosent på Baardsen som ikke bare var hans fotballagent, men også hans rådgiver. John Arne Riise og Einar Baardsen var på ingen måte jevnbyrdige partnere og fotballspilleren skrev under på dokumenter fordi Baardsen sa at det ville gi gevinst, sier aktor.

Ifølge aktors påstand mister Einar Baardsen retten til å drive næring i fem år.

Einar Baardsen har erkjent delvis straffskyld for brudd på skatteloven og ligningsloven. Han nektet imidlertid for de alvorligste forholdene han står tiltalt for: grovt underslag og grovt bedrageri.

— Gjetteverk av en tiltale Forsvarer John Christian Elden brukte sterke ord da han holdt sin sluttprosedyre i Stavanger tingrett, hvor Einar Baardsen står tiltalt for grovt bedrageri og grovt underslag.

— Aktoratets bevisførsel er vanvittig rotete, mener Elden, som supplerte med å kalle tiltalen for et gjetteverk.

Advokaten påpekte at ingen har anmeldt Einar Baardsen for verken grovt bedrageri eller grovt underslag.

— Jeg forstår ikke tiltalen. Det er påtalemyndigheten som må bevise at min klient har begått bedrageri og underslag. Ikke omvendt slik tilfellet er her hvor Baardsen i retten må motbevise at han er skyldig i bedrageri og underslag, sa Elden til Aftenbladet.

Berit Riise: — Vi har blitt spytta på - Snakker sant I sluttprosedyren gjentok Elden at vitneforklaringene til både John Arne Riise og fotballproffens mor, Berit Riise, viser at Baardsen hele tiden har snakket sant.

Blant annet minner forsvareren om at retten fikk høre Riise beskrive penger som tidligere er sagt skulle bli investert, som lån.

— Helt i tråd med Baardsens forklaring, sa Elden i sluttprosedyren.

Videre påpekte han at Berit Riise beviselig hadde fått pengene hun hadde krav på fra Baardsen.

— Guri Havnevik, John Arne Riises eks-kone, sa i sin vitneforklaring at hun oppfordret sin mann til å lese avtaler før han signerte på dem. Også Einar Baardsen sa at Riise måtte lese avtalene nøye. Min klient har aldri forsøkt å lure Riise, sa Elden, som også mener dokumentfalskanklagene er feilaktige.

— Om det etter hvert så mye omtalte lånedokumentet på 12,7 millioner kroner virkelig er forfalsket, så kan vi fremdeles ikke si hvem som har forfalsket det. Jeg minner om at dette er et dokument hvor Baardsen bekrefter at han skylder Riise penger. I retten bekrefter også Riise at han husker dokumentet, sa Elden.

Baardsen angrer Riise-jobben Fotballproff John Arne Riise mener han totalt har 37 millioner kroner utestående hos sin tidligere agent. Baardsen var i Stavanger tingrett tiltalt for grovt bedrageri og grovt underslag av drøye 22 millioner kroner som kom fra John Arne Riise.

Mens Baardsen mener penger ble investert i agentens egne selskaper med fotballspillerens viten og vilje, mener påtalemyndigheten og Riise at han ble villedet og lurt.

Den bedrageri- og underslagstiltalte fotballagenten kom i sin forklaring i forrige uke med harde angrep på både John Arne Riise og ikke minst hans mor, Berit Riise.

— Den største tabben i mitt liv, sa Baardsen om at han i 2001 ble agent for fotballproffen.

57-åringen nekter for grovt bedrageri og grovt underslag. Han avviser også kategorisk å ha forfalsket fotballproffens underskrift på et lånedokument på 12,7 millioner kroner.

Eldens beste vitne Etter å ha avgitt sin vitneforklaring i Stavanger tingrett, svarte John Arne Riise på spørsmål til et samlet pressekorps. Han fortalte at han var glad for å ha fått sagt sitt.

— Uansett utfall anser jeg meg nå ferdig med saken, sier Riise.

Gjentatte ganger forklarte Roma-proffen at han ikke alltid visste hva han skrev under på da han signerte avtaler med sin daværende agent.

— Kall meg gjerne naiv, dum og idiot. Jeg var ung og stolte 110 prosent på Baardsen. Han var min nærmeste venn, min samtalepartner og han var alltid tilgjengelig, sier Riise.

Advokat Elden, mener Riises vitneforklaring på flere steder skiller seg fra fotballproffens politiforklaringer.

— Vi har i retten fått høre Riise si at penger som tidligere er sagt skulle bli investert, nå blir beskrevet som lån. Dette er helt i tråd med Baardsens egen forklaring, sier Elden og fortsetter:

— Derfor er John Arne Riise det beste vitnet vi har hatt i denne rettssaken, sier forsvareren til Aftenbladet.no.

SCANPIX