Partiledelsen ble som ventet gjenvalgt for to nye år, uten motkandidater. Både leder Åslaug Haga (bildet til v.) og nestlederne Lars Peder Brekk fra Nord-Trøndelag og Liv Signe Navarsete (bildet til h.) fra Sogn og Fjordane (Lærdal) fikk ny tillit. Men Brekk fikk et skudd for baugen, med tyve blanke stemmer. Navarsete måtte svelge ti blanke. Etter det BT forstår skyldes misnøyen mot Brekk at han ikke har hatt noen heldig hånd med programarbeidet som han har ledet.