Det er reaksjonen fra lederen i Natur og Ungdom, Elin Lerum Boasson, på den oljemeldingen Einar Steensnæs (KrF) la fram fredag. Hun sier Sem-erklæringen handlet om oljefrie fiskeriområder mens olje— og energiministeren nå snakker om når oljeindustrien skal bevege seg nordover.

— Det er kort og godt skuffende når statsråden fra Kristelig Folkeparti gjør så godt han kan for å glatte over konflikten mellom petroleumsindustri og miljø, sier Boasson.

Positive signaler

I Oljeindustriens Landsforening ser man noe annerledes på det.

— Oljemeldingen inneholder en rekke positive elementer som kan bidra til verdiskaping og en langsiktig utvikling av den norske olje og gassvirksomheten, er kommentaren fra viseadministrerende direktør Per Otto Selnes.

Han sier myndighetene må følge opp sine offensive ambisjoner gjennom praktisk handling og tilpasse industriens rammebetingelser slik at sokkelen fortsatt vil være attraktiv for nye investeringer.

Selnes mener det er større potensial for verdiskaping på sokkelen enn det vi klarer å utnytte i dag.

— Å vektlegge teknologiutvikling og kompetanse er viktig for å sikre fortsatt konkurransekraft, sier Selnes.

Ingen nytenkning

Leder i Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) Leif Sande er ikke like fornøyd.

— Den nye oljemeldingen gir ikke svar på noen av de viktigste utfordringene som oljenæringen står overfor i dag med liten leteaktivitet og halvparten av landets riggflåte i opplag, sier han.

Sande mener myndighetene bør bidra med å sette ny fart i letevirksomheten, åpne nye områder og skape ny optimisme. Det er det vi trenger i dag, sier Sande.

Han sier arbeidstakerorganisasjonen NOPEF ikke hadde de helt store forventninger til den nye oljemeldingen, men den som nå er kommet inneholder så vidt jeg kan se ingen nytenkning som kan bidra til å løse næringens utfordringer, sier Sande.

Hykleri

At avstanden mellom petroleumsnæringen og miljøbevegelsen er stor bekrefter organisasjonen Framtiden i våre hender. I en pressemelding blir det hevdet at det er hykleri å bruke begreper som miljøvennlig og bærekraftig om en virksomhet som sterkt bidrar til å forurense verdens klima.

Det er en enorm avstand mellom regjeringens retorikk om en ambisiøs klimapolitikk og petroleumsmeldingen.

Med denne stortingsmeldingen latterliggjør og undergraver Steensnæs regjeringens egen klimapolitikk og miljøløfter, heter det i pressemeldingen.

(NTB)