Reservatet vil dekke omtrent 177 kvadratkilometer landareal og omtrent 605 kvadratkilometer av havområdene rundt øyen. Unntatt er omtrent 1200 dekar rundt den meteorologiske stasjonen nord på øyen.

Hensikten med verningen er å bevare øyens uberørte preg.

— Gjennom fredning av Bjørnøya tar vi et viktig skritt videre mot det nasjonale målet om å bevare det biologiske mangfoldet og verne et representativt utvalg av norsk natur, sier miljøvernminister Børge Brende (H). (NTB)