FNs klimapanel la i fredag fram andre del av den fjerde hovedrapporten om klimaendringene. Rapporten tegner et dystert bilde av den framtida som vil følge av menneskeskapte klimaendringer. Den viser at fattige i utviklingsland vil bli hardest rammet, og at omfanget av sultkatastrofer vil øke. Flere millioner mennesker vil være sårbare for flom, spesielt i Asia.

– For meg er dette dramatiske konsekvenser som forsterker behovet for global handling, sier Bjørnøy i en pressemelding.

I polare områder reduseres tykkelsen på isen og utbredelsen av isbreer.

– Det haster å få på plass nye avtaler som kan sikre tilstrekkelige reduksjoner i de globale utslippene av klimagasser. Slike avtaler må omfatte både i-land og u-land, sier Bjørnøy.