Torsdag gjorde hun det klart at hun ikke vil stadfeste reguleringsplan for prosjekt Kaldakarii i Luster kommune.

– Helikopterlanding og turistanlegg i 1.400 meters høyde ved fjelltoppen Kaldakarii, rett ved grensen for Jostedalsbreen nasjonalpark, er ikke i samsvar med nasjonal areal— og miljøpolitikk, sier Bjørnøy.

Luster kommune ønsket å etablere et turisttilbud med helikopter som en lokal næringssatsing for å styrke bosetting og videreutvikling av bygda Veitostrand.

Luftfartstilsynet ga konsesjon for helikoptertrafikk, mens Direktoratet sa nei.

Nå mener Miljøverndepartementet at miljøhensynene i saken veier tyngst og at det må legges til rette for en mer bærekraftig næringsutvikling som ikke innebærer bruk av helikopter og utbygging i sårbare områder.