Etter noen få uker som miljøvernminister erkjenner Helen Bjørnøy (SV) at hun har storkapitalen som motstander i kampen for miljøinteressene.

— Motkreftene er mange og sterke. Når jeg hører de petroleumsensporede mennene avlyse behovet for vern, øker min kamplyst mange hakk. Det er sterke krefter som jobber mot oss, og det er både nasjonale og internasjonale kapitalkrefter som ikke setter hensynet til miljø fremst, sier Helen Bjørnøy til Bergens Tidende. Hun peker på statens eget oljeselskap, Statoil, som et eksempel på slike kapitalkrefter nasjonalt.

— Hvor sterke er kreftene og hvordan ytrer de seg?

  • I EU har vi sett det på kjemikalieindustrien som kjemper mot forbud. Vi ser det på lobbyvirksomheten, på antall personer som er involvert, og den intensiteten som kampanjen har hatt.

Utfordrer Statoil

— I Norge har Statoil utmerket seg, blant annet gjennom en annonsekampanje. Jeg vet ikke hvor mange millioner kroner Statoil har brukt på en kampanje som forherliger petroleumsindustrien. Det er en forenklet skjønnmaling når de fremstiller det som om mennesker og fisker blir lykkelige av petroleumsaktivitet, sier Bjørnøy og legger til:

— Jeg har lyst til å utfordre Statoil - tenk om de kunne bruke like mange millioner på mer forskning for fornybare energikilder som de har brukt på annonsene.

Helen Bjørnøy, som har fått en tøff start som miljøvernminister, møtte i går SVs landsstyre i Oslo hvor hun snakket om sine hovedprioriteringer i årene som kommer. Bjørnøy vil særlig jobbe med:

Miljøgifter. Hun har igangsatt et arbeid for å speilvende lovgivningen - det vil si forbi all bruk av kjemikalier i forbruksvarer, og heller åpne for dispensasjoner der det er nødvendig.

Klimaendringene og oppfølging av Kyoto-avtalen blir avgjørende. Hun ser frem til raskt å intensivere arbeidet med CO2-håndtering for gasskraftverkene, og selvsikkert sa Bjørnøy at hun gledet seg til å åpne CO2-håndteringen for gasskraftverket på Kårstø i 2009.

Langsiktig forvaltningsplan for Barentshavet. Bjørnøy slår fast at målet er at forvaltningsplanen er klar våren 2006, og at den 19. konsesjonsrunden ikke vil bli ferdigbehandlet før forvaltningsplanene er på plass.

Bjørnøy forsikret partiets landsstyre at et eventuelt vern av områder i Barentshavet vil gjelde for lang tid.

Vil ha langvarig vern

Til Bergens Tidende sier miljøvernministeren at hun ikke vil forskuttere konklusjonene i forvaltningsplanen, men gjentar at hvis det ender med vern i enkelte områder vil det bli et så permanent vern som mulig.

— Når Hardangervidda vernes, vernes den for fremtiden. Det samme vil gjelde for områder vi verner mot petroleumsaktivitet. Da kan det ikke være sånn som enkelte har antydet, at vernevedtak bare vil gjelde for en begrenset periode. Vernede områder må ikke kunne åpnes for oljevirksomhet etter kort tid, sier Bjørnøy.

Mange trodde at SVs landsstyremøte kunne bli dramatisk, med bakgrunn i den sterke misnøyen i partiet - særlig mot skatteprofilen i statsbudsjettet og regjeringens vedtak om å sende tre eller fire F-16 jagerfly til Afghanistan.

Finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen sa i sin innledning at partiet må lære seg til å spille på lag, men refset verken demonstrerende stortingsrepresentanter på Løvebakken eller høylytte protester mot skatteprofilen. Den manglende refsen underbygde hun ved å si at partiet i sin sjel er antiautoritært, og da nytter det ikke for ledelsen å stoppe debatter.

Kristin Halvorsen er særdeles godt fornøyd med de første ukene i regjering:

— Vi har fått gjennomslag for mer i løpet av tiden i regjering enn vi har gjort i løpet av alle år i opposisjon, sa hun.

KRITISERER: Miljøvernminister Helen Bjørnøy langer ut mot storkapitalen, og inkluderer Statoil i en gruppe av mektige krefter som kjemper mot miljøvennlige løsninger.

KRITISERER: Miljøvernminister Helen Bjørnøy langer ut mot storkapitalen, og inkluderer Statoil i en gruppe av mektige krefter som kjemper mot miljøvennlige løsninger.
HÅVARD BJELLAND