• Det er utrolig viktig å få løst problemene med disse skadelige utslippene, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV).

— Norge har jo også inngått internasjonale forpliktelser om kutt i NOx-utslippene, og disse må vi jobbe for å overholde, sier Bjørnøy. Her ligger Norge dårlig an. Utslippene av NOX er «bare» redusert med 7 prosent siden 1990. Innen 2010 må utslippene kuttes med ytterligere 21 prosent hvis Norge skal overholde kravet i Göteborg-protokollen om reduksjon i luftforurensning. Et slikt kutt tilsvarer omtrent utslippene fra hele den norske olje- og gassvirksomheten. Bjørnøy (SV) viser til partikollega og finansminister Kristin Halvorsen når det gjelder spørsmål om fritak for NOx-avgiften for cruisenæringen. Finansdepartementet har ikke svart på BTs henvendelser de siste dagene.