Bjørnestad dømte selv Thendrup til 16 års forvaring da han ledet NOKAS-sakens behandling i Stavanger tingrett for to år siden. Han ikke er overrasket over dommen på 14 års fengsel.

– Jeg tar dommen til etterretning. På bakgrunn av min kunnskap om saken, var dette ikke overraskende, sier Bjørnestad til NTB.

Den ellers frittalende dommeren er litt reservert med å kommentere dommen fra lagmannsretten.

– Overraskelsen kom ikke nå, den kom tidligere, sier Bjørnestad og viser til juryens frifinnelse av Thendrup i vår.