For mens stortingsrepresentant og sauebonde Ola D. Gløtvold driver valgkamp, har en slagbjørn sett sitt snitt til å forsyne seg med to av senterpartipolitikerens sauer.

Sauene er tatt på innmark, innenfor Gløtvolds skigard og drøyt 200 meter fra husveggen hans. Normalt skal det mye til for å få fellingstillatelse innenfor kjerneområdet for bjørn, og rådmennene i Trysil og Engerdal anbefalte søndag ettermiddag å avslå søknaden fra Engerdal sankarlag. Dette dels begrunnet med det beskjedne skadeomfanget.

Men formannskapet i rovdyrkommunen Engerdal ble trommet sammen sent søndag kveld, og valgte på sin side enstemmig å tillate bjørnejakt.

Tillatelsen er gitt innenfor et relativt lite område, og er foreløpig tidsavgrenset fram til torsdag morgen. Det skal imidlertid ikke løsnes skudd hvis skadegjøreren er ei binne med unger.