Fellesforbundets leder mener at bare de bedriftene som tåler det, skal gi lønnstillegg i år. Dermed vil mange få null ved vårens oppgjør. Frykten for at arbeidsplasser kan gå tapt, gjør at Bjørndalen mener at det ikke er en krone å hente i vårens lønnsforhandlinger.

Valla skal forhandle

Han går dermed lenger enn LO-leder Gerd-Liv Valla. Da partene i arbeidslivet onsdag ble enige om et opplegg som skal begrense lønnsveksten ved årets oppgjør, presiserte Valla at det ikke er snakk om noen lønnsstopp.

Kontaktutvalget, som alle de store organisasjonene på arbeidsgiver— og arbeidstakersiden forplikter seg til å følge, er enige om at lønnsoppgjøret i 2003 må ta utgangspunkt i situasjonen for den konkurranseutsatte delen av norsk næringsliv. Det som gis sentralt og lokalt i disse sektorene, vil sette rammen for forhandlingene på andre områder.

Valla ville ikke binde seg til noe fast tall, men minnet tvert imot om at det skal forhandles også i årets oppgjør.

Ikke generelt tillegg

Lederen for det største industriforbundet i LO, Fellesforbundets Kjell Bjørndalen, ser annerledes på det.

— Jeg tror at med den situasjonen vi opplever i den konkurranseutsatte sektoren, er det vanskelig å forsvare et generelt tillegg ved dette sentrale oppgjøret, sier Bjørndalen til NRK.

På Fellesforbundets nettside sier Bjørndalen at hensynet til arbeidsplassene er viktigere enn en kortsiktig økonomisk gevinst.

— Det viktige nå er å få en effekt ut av dette som kan gi oss lavere rente og kronekurs, sier han.

(NTB)