De foreløpige tallene fra Rovviltportalen viser at bjørn har skadet 143 flere sauer i år enn i fjor. Ulv har skadet hele 289 flere sauer.

Samtidig er færre sau skadd av gaupe og jerv, mens det har vært en økning i tallet på sau som er skadd av kongeørn.

Til sammen er det så langt meldt inn 4.196 skader på sau – mot 3.954 skader i fjor.

– Ulveskadene kan erfaringsmessig variere mye fra år til år, noe som i stor grad skyldes utvandring av unge dyr som kan gjøre stor skade på sau dersom de vandrer inn i områder med sau på beite, skriver Rovviltportalen på sine hjemmesider.