Hun to full retrett i Stortingets spontane spørretime i dag.

-Mitt angivelige forslag om å være med på å begrense kommunenes rett til å bestemme dette beror på en misforståelse. Det er en avsporing av debatten jeg har ønsket å reise, sa miljøvernministeren.

Samtidig mente hun det er en utfordring at det bygges stadig større hytter her i landet.

-Det er kommunene som må styre utviklingen. De må ha en stor grad av lokalt ansvar. Men det må være riktig å reise en debatt på det nasjonale plan der det oppfordres til fornuftig energibruk ved hyttebygging, sa miljøvernminister Siri Bjerke.NTB