Bjerke har med umiddelbar virkning trukket tilbake fullmakten til Statens forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Det er blant annet det elendige resultatet av rotenonbehandlingen av Lærdalselva i 1997 som har fått Bjerke til å sette ned foten.

Alt liv i denne elven ble drept, men den fryktede lakseparasitten gyrodactylus salaris lever i beste velgående i dag, skriver Bergens Tidende.NTB