— I denne type situasjoner er det ofte slik at topplederen må gå, selv om han ikke har vært involvert i de kriminelle forholdene som måtte være begått. Slik var det for eksempel da Olav Fjell måtte ta ansvaret for Iran-skandalen, og gikk av som konsernsjef i Statoil, sier Cappelen.

**Trine Eilertsens kommentar:

Frem med grumset**

Vil ikke forhåndsdømme

NHH-professoren er samtidig snar med å advare mot å forhåndsdømme.

— Foreløpig er banken og de to DnB NOR-ansatte kun siktet for innsidehandel. Og det er viktig å ikke dømme dem før vi vet mer om hva som har skjedd, sier han.

Cappelen er ikke overrasket over at styreleder Anne Carine Tanum i går sa at Bjerke har styrets fulle tillit.

— Vurderingen av Bjerke vil åpenbart avhenge av hvorvidt de to siktede blir dømt eller ikke. Inntil videre er de bare mistenkt og siktet, ikke domfelt. Før det blir avklart hva de to eventuelt har gjort, er det også for tidlig å si noe helt klart om konsernsjef Rune Bjerke sin rolle.

Må skape ny tillit

Cappelen påpeker at DnB NOR er en stor organisasjon og at konsernsjefen ikke kan ha oversikt over alt.

— Det Bjerke primært har ansvar for er kontrollsystemene og den interne bedriftskulturen. Hvis de siktede blir funnet skyldige, har det sviktet her.

— Hvorfor mener du det blir vanskelig for Bjerke å fortsette hvis de to ansatte blir dømt?

— Det er selvsagt farlig å være for kategorisk. Men hvis DnB NOR blir dømt i denne saken vil den viktigste oppgaven bli å gjenopprette bankens tillit og renommé. Den oppgaven mener jeg i så fall blir svært vanskelig for den som satt med ansvaret.

- Eierne må sende signal

Cappelen peker også på at det er viktig at eierne sender et tydelig signal.

— Eierne har ansvaret i siste instans. Men de må basere seg på at de har ledere som har kontroll med at slikt ikke skjer i organisasjonen. På et nivå kan det oppfattes som urettferdig hvis Bjerke må gå uten at han har vært direkte involvert. På den annen side er det viktig at toppledere tar ansvaret for det som skjer i organisasjonen, sier Cappelen.

- Kjente ikke tiltakspakken

Det var en alvorstynget konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR som i går ettermiddag holdt pressekonferanse, sammen med styreleder Anne Carine Tanum.

Hennes korte melding til offentligheten var at styret har full tillit til konsernsjefen. Det begrunnet hun med at styret har gått gjennom alt materiale banken selv har oversendt til Kredittilsynet, inkludert en grundig gjennomgang og redegjørelse fra Bjerke selv.

— Det er ingenting i materialet som knytter Rune Bjerke til siktelsen, sier Anne Carine Tanum.

Rune Bjerke avviser at han visste hva regjeringens tiltakspakke ville gå ut på.

Beskyttes av styret

— Så sent som søndag formiddag, samme dag regjeringen offentliggjorde pakken, var jeg usikker på om det kom noen tiltak og hvilke tiltak som eventuelt kom. Jeg følte uro lørdag, og søndag formiddag ringte jeg styrelederen og fortalte om min uro, sier Bjerke.

Det bekreftet i går styreleder Tanum, som sa at Bjerke ikke kjente til om det kom noen pakke fra regjeringen.

Det er viktig, fordi banken solgte sine statsobligasjoner torsdag og fredag - forut for dette. Det er disse transaksjonene banken og de to betrodde medarbeiderne er siktet for å ha gjennomført på en ulovlig måte.

Med sin forklaring distanserer Rune Bjerke seg fra de mulige ulovlighetene. Det underbygges av at han i går sa at han først ble gjort kjent med handlene tirsdag den påfølgende uken - altså etter at regjeringen offentliggjorde sin pakke. På denne bakgrunnen velger styret å beskytte sin konsernsjef.

Paradoks

Samtidig fremstår det som et paradoks hvis Bjerkes underordnede i banken satt på innsideinformasjon, formidlet av myndighetene, uten at Bjerke selv var klar over dette. Særlig når Bjerke var så bekymret at han den samme uken hadde 4-5 telefonsamtaler med både Finansdepartementet og Statsministerens kontor.

Rune Bjerke avviste i går helt kategorisk å gå inn på konkrete spørsmål knyttet til bankens håndtering. Han sa imidlertid at saken dreier seg om svært kompliserte «fakta og juridiske problemstillinger».

Samtidig sier han at medarbeiderne som er siktet «skal få en fair sjansen til å bli renvasket».

— Det var et sjokk da Økokrim kom i går morges. Dette er steintøft og uheldig for DnB NOR, men det er ikke riktig å forhåndsdømme. For meg som konsernsjef er det viktig å ta totalansvar, men også å støtte de som blir utsatt for mistanke, sier Rune Bjerke.

Bør Bjerke gå? Si din mening i kommentarfeltet!

ALVORSTYNGET: Det var en alvorstynget konsernsjef Rune Bjerke i DnB NOR som i går ettermiddag holdt pressekonferanse. Han sier at medarbeiderne som er siktet «skal få en fair sjansen til å bli renvasket».
Bjelland, Håvard