I en pressemelding fra Bjarte Baasland selv går det fram at han også helt frikjenner faren, biskop Ernst Baasland, i forbindelse med låneopptakene.

– Han sier at hans far ikke har noe med dette å gjøre, og han erkjenner at han har villedet sin mor, men bare henne. Han hadde ikke engang noe særlig kontakt med faren i den perioden dette har pågått, sier Hege Birkedal Ersland til NTB.

Bjarte Baasland vil framover forsøke å kompensere for tapene han har påført andre ved å gå til søksmål mot de spilleselskapene som han tapte pengene hos. Baasland mener de må tillegges et betydelig ansvar. Også det at pengene er blitt brukt til spilling må få betydning for straffeutmålingen, hevder advokaten.

At Baasland erkjenner skyld for 26,6 millioner kroner innebærer innholdet i dagens siktelse som har grunnlag i en anmeldelse fra Selvaag-arvingen Cecilie Nustad.