JAN I. ELIASSEN

Inntil for få dager siden satt Bjarne Skeie med 18,8 prosent og er tydelig i full gang med å kjøpe seg videre opp. Kjøpene skjer gjennom det børsnoterte og Bjarne Skeie-kontrollerte Hydralift ASA i Kristiansand.

Selv ønsker han ikke å gi noen kommentarer.

– Nei, dette vil jeg ikke svare på, fastslår han overfor Bergens Tidende.

– Vi er jo spent på hensikten med aksjeoppkjøpene i TTS, men vi har ikke fått noen nærmere konkretisering av hva de tenker på sier konsernsjef Johannes D. Neteland i TTS til Bergens Tidende.

Men ifølge Neteland har Skeie uttalt at de i første omgang er fornøyd med den aksjeandelen de nå er kommet opp i. Det vil imidlertid Skeie ikke kommentere overfor BT.

Det spekuleres nå på om Skeie ønsker seg kranproduksjonsdelen av TTS. Hydralift er selv kranprodusent, men resultatene av denne virksomheten er langt dårligere nå enn for noen år siden da Hydralift omtrent hadde monopol på kraner og tjente svært godt. Denne situasjonen ønsker Skeie seg tilbake til. En av måtene og nå dette eventuelle målet er bl.a. ved oppkjøp av TTSs kranproduksjon.

TTS-aksjeposten som Hydralift nå har sikret seg, ble kjøpt over børs onsdag. Det dreier seg om 400.000 aksjer til en snittkurs på kroner 27,815 pr. aksje. Det betyr at Hydralift har betalt drøye 11 millioner kroner.

De første vel 8,45 prosent har Hydralift trolig kjøpt til en kurs på rundt 27 pr. aksje, noe som totalt utgjør mellom 15 og 16 millioner kroner. De neste vel 10 prosentene skal være kjøpt til cirka 22,50 kroner pr. aksje. Det betyr en investering på vel 16 millioner kroner.

Det betyr at Bjarne Skeie og Hydralift har investert totalt mellom 43 og 44 millioner kroner.