— Det er grunn til å reise spørsmål ved en del av de valgene som ble gjort på Rikshospitalet. Særlig reagerer jeg på at de brukte så lang tid på å være villige til å ta stamcellene fra fosteret. Jo lengre tid de brukte, jo mindre ble sjansene for å finne funksjonelle stamceller. Jeg kommer til å skrive et brev til helseministeren der jeg vil ha svar på en del spørsmål, sier Hanssen til NTB.

Han er imidlertid ikke innstilt på å kreve noen gransking av sykehuset slik avtroppende leder av Stortingets sosialkomité, John I. Alvheim (Frp), krever.

— Før vi krever gransking, må vil lytte til argumentene fra Rikshospitalet om hvorfor de handlet som de gjorde, sier Hanssen.

Torsdag meldte TV 2 at moren til Mehmet har mistet det ufødte barnet som skulle redde livet til den alvorlig syke sønnen ved at stamceller fra barnets navlestreng skulle brukes til å helbrede den åtte år gamle Mehmet som lider av blodsykdommen thalassemi.

Rikshospitalet sørget ikke for at det straks ble tatt ut stamceller fra fosteret, og da stamcellene ble tatt ut, ble det hentet ut for få og de ble senere destruert, ikke frosset ned.

— At fosteret døde kan ikke belastes Rikshospitalet. Jeg stiller imidlertid spørsmål ved beslutningen om å destruere stamcellene framfor å fryse dem ned. Når man begrunner destrueringen med at det var for få celler, avviser man muligheten til å få cellene til å formere seg, sier Hanssen.

Han mener at det er viktig å være oppmerksom på at det kan komme lignende saker.

— Derfor er det tross alt viktig å bruke denne saken til å stramme opp en del rutiner, sier han.