En studie ved NTNU viser at det er store forskjeller på informasjonen som gis i pakningsvedleggene til medikamenter som skal hjelpe mot samme lidelse og inneholder samme virkestoff.

— Vi har sett på de 25 legemidlene som selger mest her til lands og funnet større forskjeller enn vi hadde regnet med på forhånd, sier professor Olav Spigset, som har ledet studien ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Ibux-forskjell

Av 17 medikamenter fra ulike produsenter med identisk virkestoff, fant de kun ett der pakningsvedleggene var helt like og tre som var ganske like. Men for de 13 andre var det store forskjell i informasjonen.

— Mange av preparatene er innenfor blåreseptordningen, men vi så også på virkestoffet ibuprofen som finnes i blant annet Ibux, Ibumetin og Ibuprox. Selv om dette er samme medisin, var pakningsvedleggene svært ulike. For eksempel når det gjelder bivirkninger. To informerte om åtte forskjellige bivirkninger, mens de to andre orienterte om henholdsvis 32 og 44 bivirkninger.

Forskerne fant også store forskjeller på forsiktighetsregler og informasjon om når man ikke skal bruke legemiddelet. Spigset og medarbeiderne hadde en hypotese om at amerikanske produsenter kanskje var ivrigere enn europeiske til å orientere om mulige farer og bivirkninger, men fant ingen klare forskjeller på dette.

- Skaper usikkerhet

- Hva kan forskjeller i informasjon føre til?

— Usikkerhet hos pasienten. Hvis man først har fått et preparat der vedlegget sier en ting, og så får samme medisin med ny informasjon, kan man jo lure på om noe er feil og i verste fall slutte å ta et legemiddel man trenger.

For å gjøre pasienter tryggere er det viktig at leger og apotekpersonale informerer om at pakningsvedleggene for samme type medisin kan være forskjellige, og at det er helt ok, påpeker Spigset. På lengre sikt håper han legemiddelmyndighetene kan få til bedre samordning av informasjon om samme type medisin.

Det gjør også de som selger medisinen.

— Apotekene har jo et ønske om at informasjonen skal være harmonisert. Dette er ikke et stort problem, men det hender at det i situasjoner med likeverdige legemidler, oppstår usikkerhet hos kunden. Noen blir engstelige på grunn av store forskjeller i informasjonen. Og det er jo uheldig, sier kommunikasjonssjef i Apotek 1, Hilde Ariansen.