— Det er ikke noe i rapporten fra de sakkyndige som gir grunn til å være redd Breivik vil slippe fri. Han vil bli holdt i lukket anstalt i mange år, muligens hele livet. Det gjelder helt uavhengig av denne rapporten og konklusjonene i den, sier bistandsadvokat for ofre og etterlatte etter terroraksjonene 22. juli Mette Yvonne Larsen til NTB.

Hennes kollega Frode Elgesem legger til:

— Breivik vil bli holdt inne fordi han er definert som farlig. Lovverket åpner for å holde farlige personer inne, selv om de av en eller annen grunn og på et eller annet tidspunkt skulle bli erklært friske. For Breiviks del, og basert på det vi leser i rapporten fra de sakkyndige, er det ikke tvil om at han er i den kategorien og at han vil være det også i fremtiden, sier Elgesem.

Resten av livet

— Dette er en person som ikke var ferdig med sitt oppdrag etter det han gjorde på Utøya. Vår vurdering er at det etter dette er større, eller i hvert fall like store muligheter som før til å holde Breivik inne for resten av livet, utdyper Larsen.

De to har hatt tilgang til deler av avhørene med Breivik og dessuten sett ham i fengslingsmøter. De sier at konklusjonen kom litt overraskende på dem.

— Ut fra vårt inntrykk av Breivik er vi litt overrasket. Vi hadde kanskje regnet med at konklusjonen ville bli tilregnelighet. Men de sakkyndige har jo selvfølgelig hatt et helt annet grunnlag for sine vurderinger, sier Elgesem.

Larsen sier at Breiviks diagnose paranoid schizofreni ofte innebærer symptomer som at pasienten hører stemmer i sitt eget hode eller lignende, men at det ikke er tilfelle for hans del.

— Derimot lider han av vrangforestillinger. Han har grandiose virkelighetsoppfatninger om sin egen rolle, sier Elgesem.

Meling reagerer

Men ikke alle bistandsadvokatene er enige. Brynjar Meling reagerer sterkt på konklusjonen og har skrevet et brev til Riksadvokaten der han krever at to nye sakkyndige må evaluere Breiviks tilregnelighet.

— Når man skal ta en avgjørelse i en så alvorlig straffesak må man ha et bredest mulig grunnlag til å treffe den avgjørelsen på. Da er det for lite å basere det på en rapport av to personer, sier han til TV 2.

Meling forteller at en hans klienter reagerer sterkt på at overlevende etter Utøya-massakren ikke er tatt med i evalueringsprosessen.

— Han stiller seg undrende til at de sakkyndige ikke har snakket med ham. Han har observert Breivik på Utøya ved flere anledninger og sett ham operere det han sier er kaldt og beregnende.

Sårende utsagn

Mette Yvonne Larsen og Frode Elgesem hadde tirsdag ettermiddag ikke rukket å snakke med noen av klientene, men sier at det er oppegående ungdommer som også var forberedt på at det kunne bli gjengitt støtende utsagn knyttet til gjengivelsen av de sakkyndiges rapport. Likevel:

— At Breivik ser på seg selv som en mulig fremtidig regent og utsagn som at han gjorde dette av kjærlighet til sitt eget folk, kan man jo bare tenke seg må oppleves som støtende for de overlevende fra Utøya, sier Larsen.

Derimot er ikke klientene så opptatt av hevnelementet i en tradisjonell fengselsstraff, sier hun.

— De er opptatt av at han får en riktig reaksjon, sier hun.