— Jeg tror det er viktig at kirken bryr seg om folks levekår. Dette gjelder fremtiden til folk bosatt langs sjøen, sier Elseth til bt.no.

Biskopen steg ved 15-tiden om bord i Hurtigruta ved kai i Bergen, og undertegnet en budstikke, symbolsk laget på et stykke drivtømmer.

Budstikken har siden 10. mars reist med Hurtigruta langs hele norgeskysten fra Kirkenes i nord. Underveis har de ulike biskopene gått om bord og støttet oppropet fra kirker og menigheter langs norskekysten.

— Aksjonen er viktig for en kirke som vil være troverdig, sier Elseth, som undertegnet et krav om stans i atomavfallsutslipp ved Sellafield.

Oppropet ber myndighetene i Storbritannia sette i verk tiltak som stopper utslippene i havet så snart som mulig.