Biskop Solveig Fiske tok mandag kveld uventet opp temaet på Kirkemøtet. Temaet står ikke på Kirkemøtets dagsorden. Fiske ba Kirkemøtet om å bli med på en uttalelse der Mellomkirkelig råd blir oppfordret til å lage en kvalifisert uttalelse om situasjonen.

– I utgangspunktet skulle de norske styrkene være med å stabilisere, utvikle demokratiet og gi rom for humanitær innsats. Nå er vi imidlertid kommet i en situasjon der det er grunn til å vurdere om hensikten oppfylles, sier Fiske til Aftenposten.

Foreløpig innebærer dette at Kirken bør ha en langt bredere debatt om temaet, mener Fiske. Også biskopene Odd Bondevik og Tor B. Jørgensen ser behovet for debatt dersom det er mulig i forbindelse med dagsorden på Kirkemøtet.

– Det berører absolutt Kirken at vi er i krig, og vi må våge å si at det dreier seg om krig. Vi er kommet i en klemme slik det nå har utviklet seg, sier Bondevik.

– Det er påfallende at Kirken i så liten grad har hatt en etisk refleksjon omkring engasjementet i Afghanistan, sier Jørgensen.