Det viser stemmetallene Kultur— og Kirkedepartementet offentliggjør i dag.

Dermed knytter det seg stor spenning til hvilken Dahl som utnevnes til ny biskop. Per Arne Dahl fikk under rådgivende avstemming flest stemmer fra prestene og menighetsrådene i Tunsberg bispedømme. Laila Riksaasen Dahl får flest stemmer blant kirkens toppledere.

Også Kirkerådet ønsker Laila Riksaasen Dahl. 10 av Kirkerådets medlemmer har rangert henne som førstekandidat. Hun har også fått flest stemmer blant proster og teologiske professorer.

Biskopene har direktør i Kirkerådet, Erling Pettersen, som andrekandidat og Per Arne Dahl på tredjeplass.

Det er Kongen i statsråd som utnevner ny biskop etter Sigurd Osberg som har fått avskjed i nåde fra 1. desember i år.

Laila Riksaasen Dahl.