— Jeg tror neppe jeg selv kunne ha valgt annerledes. Med de erfaringer jeg sitter inne med etter et langt liv som prest og sjelesørger, mener jeg at vi må ha alle antenner innstilt mot den som kjenner seg utsatt for overgrep. Det er som oftest en kvinne, sier biskop Hagesæther til Bergens Tidende.

Han mener at vi opp gjennom årene har vært altfor ivrig etter å sope ubehagelige ting som dette under teppet. Derfor ville det ha vært «veldig klanderverdig», som han sier, hvis en kvinne ikke skulle bli tatt på alvor etter det hun hevder å ha opplevd.

- Jeg vet mye om dette

— Jeg sitter selv med mye kunnskap på dette området, fordi vi i Kirken har arbeidet meget grundig i flere år med såkalte overgrepssaker. Dessuten har jeg personlig vært nødt til å gå inn i samtaler med en rekke mennesker som har hatt liknende opplevelser som denne kvinnen.

For en som sitter i overordnet stilling er det derfor viktig å få flest mulig kort på bordet, sier han videre.

Biskop Hagesæther vil imidlertid vokte seg for å felle noen dom, eller være altfor bombastisk i Medhaug-saken. Han understreker at begge parter på tas på alvor, ettersom det er bare to personer - og ingen andre - som vet nøyaktig hva som har skjedd.

Gått kraftig inn på henne

— Har Valgerd Svarstad Haugland opptrådt mønstergyldig?

— Jeg ser at munnen har løpt fort for henne enkelte ganger, og det har hun for så vidt selv erkjent. Jeg observerer for øvrig at denne saken har gått kraftig inn på henne. Når det er sagt, så kan jeg ikke skjønne at hun kunne ha gjort så mye annerledes.

— Har partilederen her stått i samme meklerrolle som du selv har erfaring fra?

— Det kan man gjerne si. Gjennom mine egne opplevelser som prest og biskop, kjenner jeg meg godt igjen i de dilemmaer hun har stått oppi. Som sjelesørger kunne jeg mang en gang ha ropt ut om ting jeg har fått vite, men som taushetsplikten og menneskelige hensyn forbyr. Det samme gjelder nok for Svarstad Haugland, sier biskopen.

— I slike saker får man alltid kjennskap til mer enn det man kan gå offentlig ut med, understreker han.

Unnskyldning?

— Burde partiet likevel ha gitt Jan Birger Medhaug en unnskyldning for det han har vært utsatt for fra KrFs side?

— Det vet jeg ikke. I så fall ville det være å skifte sol og vind når det gjelder realitetene i anklagene, og hva skulle unnskyldningene basere seg på? spør Hagesæther.

— Var det likevel nødvendig av styret i Rogaland KrF å løse ham fra kandidaturet som fylkesordfører?

— Jeg noterer meg at styret er av den oppfatning at han ikke har tillit nok til å kunne fremstå som fylkesordførerkandidat. Det er ikke lett for en utenforstående å hevde at det er en kritikkverdig konklusjon, sier Ole D. Hagesæther som enda en gang minner om at begge parter må tas på alvor i en slik anklage som er rettet mot Medhaug.

VIL IKKE KRITISERE: Biskop Ole D. Hagesæther sier han ser at Medhaug-saken har gått kraftig inn på Valgerd Svarstad Haugland. - Når det er sagt, så kan jeg ikke skjønne at hun kunne ha gjort så mye annerledes, sier han.<br/> ARKIVFOTO: HELGE SUNDE