-At domprost Knut Andresen sto for vinservering til kirkegjengerne, er i strid med kirkens retningslinjer for alkoholservering, sier biskopen i en kommentar til domprostens skjenking av Blue Nun til deltakerne ved kirkekaffen etter gudstjenesten søndag.

Wagle supplerer sin uttalelse med en redegjørelse han har sendt Adresseavisen:

"Jeg ser fram til en samtale med domprosten om hans preken. Det jeg foreløpig har rukket å si til ham etter en rask gjennomlesning, og som jeg derfor også gjerne sier til avisens lesere, er at jeg opplever det slik at hans preken ser ut til å være født i stor frustrasjon."

Utgangspunktet for Andresens preken var evangelieberetningen om at Jesus forvandlet vann til vin under bryllupet i Kana. Domprosten oppfordret menigheten til å si ja til vinen og festen og livsgleden i Guds navn — samtidig som han tok et oppgjør med den pietistiske tvangstrøye som har hemmet norsk kirkeliv i 250 år.

NTB