– Feminiseringen viser seg gjennom vekten på korarbeid. Til korene får man jenter, men ikke gutter. Hvorfor det? spør Baasland i Vårt Land.

Han viser til at forkynnelsen er preget av myke, kristne verdier med snakk om kjærlighet og relasjoner. Nå vil han ha egne samlinger for menn, på menns premisser.

– Vi ser ofte at menn utkonkurreres når menn og kvinner møtes. Det skjer også i skolen, og vi ser det i menigheten. Dette må vi ta på alvor og støtte mannsarbeidet. Mannsarbeid krever egne former, sier Stavanger-biskopen.