– Det var en feilvurdering, sier Bondevik til Vårt Land.

– Vi var bekymret for å la denne saken gli, og håpet at et raskt vedtak ville føre til at saken roet seg. Men i ettertid er det ikke vanskelig å se at vi tok feil. Og det beklager jeg at jeg bidro til, sier han.

Møre-biskopen mener det riktige ville vært å innlede en grunnleggende dialog om bibelforståelse og homofili-spørsmålet. Dette ble først gjort da lærenemnda i Den norske kirke tok fatt i saken i 2002, etter initiativ fra nettopp Odd Bondevik.