Etter at han ble ordinert som prest, studerte han journalistikk i USA. Fra 1952 til 1966 bygget han opp de religiøse programmene i NRK og startet blant annet den populære serien Salmer og sanger vi er glad i som senere har stått på programmet som Salmer til alle tider.

I 1976 ble Lunde utnevnt til biskop i Stavanger, og han var biskop fram til pensjonsalder i 1986.

Sigurd Lunde har skrevet og komponert en rekke salmer og sanger, som synges hver uke på gudstjenester og møter over hele landet. En av de mest brukte er «Jeg er i herrens hender» som han har laget melodien til.

Han var i mange år redaktør for ukeavisen Norsk Misjonstidende.

Sigurd Lunde skrev en del bøker, og ble kalt en brubygger mellom kirke og samfunn og mellom de forskjellige kirkesamfunnene.