– Vi er glade for at biskopen er skrevet ut, og hun er ved godt humør, sier fungerende biskop Sevat Lappegard til NRK.

Selv om Köhn er utskrevet, er hun fremdeles sykmeldt. Det er usikkert når hun er tilbake i arbeid.

Köhn har vært sykmeldt siden 17. oktober, og Sevat Lappegard, som er prost i Elverum, vikarierer for henne.