Biskop Odd Bondevik har etter en rekke samtaler med sogneprest Helge Storset kommet til at sognepresten ikke har meninger som bryter med Den norske kirkes syn. Likevel støtter biskopen sogneprestens avgjørelse om å søke stilling et annet sted. Årsaken er en årelang strid mellom sognepresten og kirkeansatte i Sunndal om spørsmål knyttet til helbredelse ved bønn, kirkelig fornyelse og karismatiske strømninger. Flere kirkeansatte har ment at sognepresten burde fjernes på grunn av hans syn i disse sakene.

-Vi har prøvd å løse konflikten, men den er blitt så fastlåst at vi har funnet ut at det er bedre at Storset slutter og finner seg en stilling et annet sted hvor det ikke blir konflikt. Jeg rådet ham til å slutte, men han selv allerede tatt denne beslutningen, sier biskop Bondevik til NTB.

-Kirken skal favne hele folket. Derfor bør det være rom for et bredt spekter av uttrykksformer, sier Storset, som ønsker en friere gudstjenesteform.

-Formelt er det ikke lav takhøyde i Den norske kirke, men i praksis blir det lett konflikter, sier han.