TERJE VALESTRAND terje.valestrand@bt.noOsloFridtjov Birkeli (66) sto på toppen av sin karriere. Fire år tidligere hadde han som nyutnevnt biskop viet det norske kronprinsparet Harald og Sonja i Oslo domkirke. I oktober 1971 hadde han døpt prinsesse Mdrtha Louise i Slottskapellet. Han var Den norske kirkes primas, altså den første blant likemenn i bispekollegiet. Han var den beste biskopen Oslo har hatt, sier en kilde til Bergens Tidende.Det var en knekket mann som personlig leverte inn sin avskjedssøknad til kirkestatsråden.Den ble innvilget umiddelbart. Det hele var i grunnen en ren formalitet. Brevet Lørdag 2. september, altså to dager før, får samtlige biskoper et brev i posten. Samtlige minus Birkeli. Brevet er skrevet av en tannlege i Oslo, en nær slektning av fru Borghild Sofie Birkeli. Innholdet er drepende. Det avdekker et hemmelig forhold mellom biskopen og en kvinne, en gammel ungdomsforelskelse.Bispekollegiet, med Alex Johnson på Hamar i spissen, reagerer lynraskt. Birkeli må tvinges til å søke avskjed før saken blir kjent i pressen. Johnson tar kontakt med statsråd Gjerde umiddelbart. Når saken sprekker, må det være en "tidligere biskop" det handler om — ikke selveste Oslobispen. Men hastverket er unødvendig. Samtlige redaktører i Oslo-pressen sitter alt med brevet på sine skrivebord. Samtlige har avvist tannlegen, og bestemt seg for ikke å omtale den delikate affæren. Den fortapte kjærlighet Egentlig er historien som felte Oslos biskop klassisk. Den ble dramatisk fordi det var Kirkens fremste mann som var aktør.I sin studietid sist på 1920-tallet møtte Fridtjov Birkeli en kvinne han forlovet seg med. Det var hans livs kjærlighet.Da han ble ordinert til misjonsprest i 1933, ble han sendt til Madagaskar for Det Norske Misjonsselskap.Hans forlovede fikk ikke dra med. Foreldrene nektet henne å reise. Hun brøt da forholdet til Fridtjov, som dro alene til misjonsmarken. Imidlertid traff han Borghild Sofie Sandbæk på Madagaskar. Hun var lærer for misjonærbarna. De giftet seg i 1944. De fikk ingen barn sammen, men adopterte en datter.Etter mange lange år dukket hun en dag opp igjen, den gamle forloveden. Hun hadde en tendens til å være til stede på tilstelninger der Birkeli forrettet. Selv om hun, etter det vi erfarer, ikke hadde noen naturlig tilknytning til Kirken eller det religiøse liv.Kjærlighetsforholdet ble tatt opp igjen. De to var på reiser sammen, både hjemme og i utlandet. Blant annet på en hyttetur i Telemark.Da Birkeli ble biskop i Oslo og flyttet inn i den gamle og forfalne bispegården, flyttet hans venninne inn i en naboleilighet. Ved hjelp av lyssignaler varslet de hverandre når kysten var klar.Det hele ble holdt hemmelig, Men en mann kjente til forholdet. En tannlege i hovedstaden, som snart forsøkte å plante historien i flere aviser. Først i Dagbladet, som like før hadde avslørt at predikanten Åge Samuelsen hadde vært på fylla i København. Men Dagbladet ville ikke røre Oslos biskop. Det ville heller ikke de andre avisene eller redaksjonene. Da Alex slo til Men tannlegen ga seg ikke. Han skrev til slutt et brev til hele bispekollegiet, et brev de altså mottok lørdag 2. september. Den eneste av biskopene som ville vite mer før han aksjonerte, var Per Lønning i Borg (senere biskop i Bjørgvin). Han skrev tilbake til tannlegen for å få en grundigere dokumentasjon. Årsaken er nok at Lønning var svært mye yngre enn de andre i kollegiet. Han kjente ikke Birkelis fortid, hans første forlovelse. Men det gjorde de øvrige. Ikke minst Alex Johnson i Hamar, som tok et voldsomt initiativ.Han brukte et frodig språk. - Vi må få slutt på horeriet, var Hamar-bispens ord. Johnson ba Birkeli fratre. Han ba statsråd Gjerde akseptere den umiddelbare avskjedssøknaden.Søndag preket biskop Birkeli i Domkirken som vanlig.Og mandag var saken "løst". I regjeringen var det bare statsminister Trygve Bratteli som ble orientert. Kong Olav fikk en kort, muntlig orientering, av kirkeminister Gjerde. Taushet, full kontroll Så vil man tro at det norske folk skulle informeres om at det nærmeste vi kommer landets erkebiskop brått gikk av? Slett ikke.Den offisielle begrunnelsen for Birkelis avgang var en sykdom. Rett nok var han ikke helt i form, og han ble operert like etter. Men det var ikke noe livstruende, og han levde ennå i 11 år. Ja, faktisk var han svært aktiv og skrev flere verk på sine gamle dager. Men pressen hadde bestemt seg for å tie. Og Arbeiderpartiet hadde full kontroll, selv om partiet ikke sendte ut noe offentlig dekret om taushet. Men rådene var ikke til å misforstå.I NRK satt Torolf Elster som kringkastingssjef. I Norsk Telegrambyrå satt Per Monsen som sjefredaktør. I A-pressen satt Olav Brundvand som sjef, og vi vet at han ba sine redaktører om å tie. At Høyre-pressen eller Venstre-pressen (inkludert BT) skulle omtale en slik sak, var utenkelig. BT-redaktør Ingm. Fænn var dessuten styreformann i NTB. Faglig utvalg Og her var flere gjengangere. Olav Brundvand var på denne tiden formann i Pressens Faglige Utvalg. Han, som hadde bedt om taushet, tok saken opp på et møte i utvalget 10. oktober. Bakgrunnen var at Larvik-avisen Nybrott brøt pressens selvpålagte taushetsplikt. Utvalget konkluderte med at den vesle avisen ikke kunne klandres for at den hadde omtalt saken. En biskop må tåle mer offentlig omtale enn menigmann. Det var måten Nybrott hadde omtalt saken på man mislikte.Nybrott ble likevel ikke dømt. PFU skulle komme tilbake til saken.Det skjedde aldri. Ringen sluttes Etter EF-avstemmingen 25. september gikk Bratteli-regjeringen av. Den nye Korvald-regjeringen fikk jobben med å peke ut ny biskop i Oslo, en ny primas inter pares.Mange i kollegiet pekte på Per Lønning som Birkelis naturlige etterfølger. Men han ville ikke. Det ville heller ikke Kåre Støylen (Agder). Men Støylen ble utnevnt i 1973, og virket i fire år. Da han døde i 1989, ble han for øvrig begravet i Fana kirke, av biskop Per Lønning.Og mannen som var statssekretær i Kirkedepartementet i 1973 het Gunnar Stålsett. Han er i dag biskop i Oslo.25. august skal han vie kronprins Haakon og vår vordende dronning, Mette Marit.